vitráž s malbou

Pro malbu se používají sklářské vypalovací barvy, což jsou nízko-tavitelná olovnato-boritá skla s barvicími složkami, rozemletá na velmi jemný prášek, který se pro aplikování ředí s terpentýnem a dalšími pojivy. Barvy se vypalují v elektrické peci při teplotách okolo 560°C.
Nebo modernější organické barvy, tzv. hydro-glazury které se vysušují na 180°C.
Malba na sklo vyžaduje značnou zručnost a zkušenost.